Poland
PL EN
Znajdź system IT dopasowany do Twoich wymagań
Szukaj wśród 22 branż rynku – produkcyjnych, handlowych, usługowych

Specjalizacja Spotkań – Dystrybucja i Handel

SPOTKANIA EDUKCYJNE Z CYKLU: DYSTRYBUCJA I HANDEL
Profil uczestnika: Zarząd, Dyrektorzy/Kierownicy Logistyki, Dystrybucji, Magazynu
Analizowane rozwiązania:
 • SFA – Sales Force Automation
  (pl. System Sprzedaży Mobilnej)
 • DMS – Document Management System
  (pl. System Zarządzania Dokumentami)
 • ERP – Enterprise Resource Planning
  (pl. System Zaawansowanego Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa)
 • BI – Business Intelligence
  (pl. System Analityki Biznesowej)
 • WMS – Warehouse Management System
  (pl. Magazynowy System Informatyczny)
 • SCM – Supply Chain Management
  (pl. System Zarządzania Łańcuchem Dostaw)
Systemy klasy SFA usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstw w zakresie dystrybucji i handlu. Umożliwiają handlowcom pracę poprzez urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety z ekranem dotykowym. Dedykowane są tym organizacjom, których sprzedaż często odbywa się w terenie. Rozwiązanie pozwala sprzedawcom na szybki dostęp do potrzebnych informacji (m.in. do plików multimedialnych) oraz na wizualne przedstawienie oferty firmy lub ekspozycji. Jedną z podstawowych funkcjonalności systemów klasy SFA jest także możliwość połączenia go z innymi aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniu mobilnym. System wspiera handlowców w ich codziennej pracy dzięki możliwościom planowania oraz komunikacji z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie (w tym np. z magazynem/siecią sklepów). Przedsiębiorcy w rozwiązaniach mobilnych poszukują przede wszystkim usprawnienia procesów definiowania i delegowania poszczególnych zadań dla handlowców terenowych. Kluczową kwestią jest również wprowadzanie do systemu ofert sprzedażowych i gromadzenie ich w ramach bazy danych, która jest zintegrowana z systemami zarządzania (klasy ERP, CRM). Kadra zarządzająca oczekuje natomiast stałych raportów i analiz związanych ze sprzedażą. Handlowcy mogą sprawnie zarządzać relacjami z klientem, ponieważ systemy klasy SFA umożliwiają im gromadzenie wszystkich danych, dotyczących aktualnych i potencjalnych klientów.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy SFA:
 • Możliwość dostępu do danych na temat sprzedaży oraz klientów w czasie rzeczywistym
  (historia kontaktów, dane teleadresowe, stan magazynu);
 • Decyzje podejmowane są na podstawie stale aktualnych danych;
 • Kadra zarządzająca ma możliwość kontrolowania swoich pracowników handlowych
  oraz ich wyników sprzedaży;
 • Możliwość efektywnego zaplanowania pracy i celów sprzedażowych;
 • Możliwość stałego kontrolowania merchandisingu.


Systemy klasy DMS umożliwiają przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów, które generowane są w przedsiębiorstwach. Ich głównym celem jest minimalizowanie ilości papierowej dokumentacji na rzecz archiwów elektronicznych. Przetwarzanie dokumentów dotyczy zarówno egzemplarzy wewnętrznych różnych obszarów merytorycznych organizacji, jak również tych dostarczanych z zewnątrz (faktury, korespondencja, zamówienia, różnego rodzaju pisma urzędowe). Systemy klasy DMS w sposób szczególny wspierają obszar gromadzenia wiedzy oraz jej organizowania. W znacznym stopniu ułatwiają pracę przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym oraz biurom. W przypadku jakiejkolwiek kontroli, wymagane dokumenty mogą zostać bardzo szybko zidentyfikowane i odtworzone wraz z historią ich obiegu w przedsiębiorstwie.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy DMS:
 • Oszczędność czasu przeznaczonego na organizację, gromadzenie
  oraz przeszukiwanie dokumentacji funkcjonującej w formie papierowej;
 • Możliwość stałego kontrolowania dokumentów w przedsiębiorstwie;
 • Możliwość zarządzania projektami produktów;
 • Możliwość integracji z aplikacjami biurowymi;
 • Usprawnienie pracy w działach księgowych, kadrach, kontroli jakości.


Obecnie na rynku polskim dostępnych jest kilkadziesiąt systemów informatycznych klasy ERP (sklasyfikowanych), które oferowane są przez kilkuset dostawców. Systemy wspierają zarządzanie organizacją niemal we wszystkich obszarach jej działalności, takich jak księgowość, finanse, kadry i płace, produkcja, zaopatrzenie, gospodarka magazynowa i logistyka, planowanie realizacji sprzedaży. Zdecydowana większość rozwiązań posiada strukturę modułową. Coraz częściej jednak na rynku pojawiają się aplikacje, które łączą funkcjonalności w ramach jednej platformy. Zaciera się granica pomiędzy modułami, a rozwiązania optymalizowane są pod kątem wydajności i szybkości działania.

Producenci rozwiązań klasy ERP systematycznie rozbudowują aplikacje o nowe funkcjonalności dostosowując je do specyfiki poszczególnych branż. Wielu dostawców tworzy własne programy, które uzupełniają możliwości podstawowych rozwiązań dostosowując je tym samym do profili działalności przedsiębiorstwa. Dostawcy w różny sposób klasyfikują funkcjonalności w ramach systemów klasy ERP.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy ERP:
 • Zwiększenie wydajności pracowników oraz całego przedsiębiorstwa;
 • Poprawa kontroli kosztów, pracowników i procesów zachodzących w firmie;
 • Wzrost sprzedaży;
 • Poprawa jakości obsługi klientów;
 • Obniżenie zapasów stanów magazynowych;
 • Bezpieczne gromadzenie poufnych danych;
 • Sprawna wymiana informacji pomiędzy pracownikami.


Systemy Business Inteligence wspomagają podejmowanie kluczowych decyzji na szczeblu zarządczym, poprzez analizę zgromadzonych informacji biznesowych pochodzących z różnych obszarów przedsiębiorstwa. Wspierają zarządzanie poprzez prognozowanie wykonywanie prognoz oraz szacowania obecnego stanu biznesowego przedsiębiorstwa. Analityka biznesowa ma szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach, które posiadają wiele oddziałów, rozbudowaną sieć parterów czy też prowadzą zdywersyfikowaną działalność produktową. Prawidłowo wdrożony system klasy BI posiada w swojej strukturze hurtownię danych, która z kolei integruje się z pozostałym oprogramowaniem w przedsiębiorstwie. Analityka biznesowa obejmuje takie obszary jak: benchmarking, statystyka, raportowanie biznesowe, badania operacyjne, ekonometria, bazy danych, analityka, sztuczna inteligencja, data mining.

Główne korzyści z wykorzystywania systemów klasy BI:
 • Poprawa jakości obsługi klientów i wzrost sprzedaży;
 • Wsparcie w podejmowaniu kluczowych inwestycji w oparciu o raporty analityczne;
 • Możliwość prognozowania sprzedaży;
 • Stały wgląd w najważniejsze informacje każdego obszaru merytorycznego w przedsiębiorstwie.


Systemy klasy WMS odpowiadają za zarządzanie powierzchnią w magazynach wysokiego składowania. Ich najważniejszą cechą jest prawidłowy nadzór nad lokowanymi jednostkami i ich właściwe wydawanie według przyjętych procedur oraz zamówień. Jest to możliwe dzięki automatycznej identyfikacji zarówno towarów i jednostek, jak i miejsc składowania. Systemy składają się z poszczególnych modułów, które odpowiadają m. in. za wizualizację regałów magazynowych wraz z poziomem ich zadysponowania, redagowanie zleceń magazynowych (przyjęcie, wydanie towaru, wymiana towaru, zbiórka palet i opakowań. Tzw. funkcjonalność lokalizacji dynamicznych pozwala na przypisanie grupy rotacyjnej towarów do poszczególnych miejsc magazynowych według analizy ABC/XYZ, a nawet przypisania stałych lokalizacji dla towarów o niskiej rotacji. Poprzez obsługę urządzeń mobilnych możliwe jest generowanie danych w czasie rzeczywistym. kadra kierownicza ma możliwość stałego śledzenia statystyk pracy magazynu i wykonywania analiz. Systemy klasy WMS generują optymalne marszruty dla magazynierów, by ci byli w stanie szybko wykonać swoje zadanie.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy WMS:
 • Bezbłędne lokalizowanie posiadanych towarów;
 • Redukcja towaru na magazynie;
 • Kontrola ilościowa i jakościowa posiadanych zasobów towarowych;
 • Możliwość wychwycenia/eliminacji błędów i pomyłek powstałych w trakcie pracy magazynierów;
 • Poprawa jakości obsługi klienta i wydajności pracy magazynu – spadek ilości reklamacji;
 • Kompresja ilości drukowanej dokumentacji;
 • Optymalizacja marszruty, redukcja "pustych przebiegów" – szybsza realizacja zleceń;
 • Możliwość dokonywania inwentaryzacji przy obsłudze mobilnych urządzeń;
 • Zmniejszenie kosztów obsługi magazynu.


Systemy klasy SCM umożliwiają opracowanie modelu całej sieci dostaw wraz z ustalonymi pierwotnie preferencjami klientów, jak i ograniczeniami wynikającymi z konkretnych zleceń. Pozwalają na dostosowanie podaży do popytu, zsynchronizowanie prac fizycznych i planowanie przepływu materiałów w całym łańcuchu dostaw. Planowanie odbywa się w czasie rzeczywistym, co z kolei wpływa na możliwość otrzymywania bieżących informacji całego łańcucha dostaw.

Systemy klasy SCM umożliwiają nawiązywanie ścisłej współpracy podmiotów gospodarczych biorących udział w procesie wytwarzania i sprzedaży. Ich celem jest ograniczenie zbędnych strat i zakłóceń. Z założenia mają integrować poszczególne narzędzia informatyczne zaimplementowane w przedsiębiorstwie, by zapewnić swobodny i dwukierunkowy przepływ informacji. Zagrożenia, które mają eliminować systemy klasy SCM to przede wszystkim błędne informacje na temat poziomu sprzedaży, brak informacji o potrzebach klientów, czy też brak danych o przestojach i opóźnieniach.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy SCM:
 • Możliwość wykonywania symulacji i prognoz rynkowych;
 • Wsparcie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw;
 • Dostosowanie możliwości produkcyjnych do potrzeb klientów na podstawie bieżących
  danych generowanych z systemu;
 • Redukcja zbędnych zapasów – synchronizacja planów produkcji z wielkością dostaw
  (zgodnie z koncepcją Just In Time);
 • Generowanie raportów na temat zmienności rynkowych i zaistniałych, nieprzewidzianych
  zdarzeń w ramach łańcucha dostaw;
 • Generowanie zbiorczego przebiegu wszystkich procesów ogniw łańcucha dostaw
  (od zaopatrzenia, poprzez magazynowanie, produkcję oraz transport).
Zobacz Pełne OpisySpecjalizacje:

Zarządzanie

Efektywność przedsiębiorstwa w znacznym stopniu zależy od odpowiednio dobranych i wdrożonych...

Branża Spożywcza

Branża spożywcza obwarowana jest rygorystycznymi normami sanitarnymi oraz unijnymi, takimi jak HACCP,...

Produkcja

Według danych analitycznych BPC Group 64% przedsiębiorstw w zarządzaniu produkcją stosuje jedynie...

Branża Chemiczna

Branża chemiczna wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które zwiększają...

Logistyka i Magazyn

Blisko 30% firm spedycyjnych, które współpracuje z BPC Group planuje zoptymalizować koszty działalności...

Branża Energy & Utilities

Przedsiębiorstwa sektora utilities coraz większy nacisk kładą na informatyzowanie strategicznych...

Dystrybucja i Handel

Czynnikiem, który odpowiada za sukces i płynność w branży jest logistyczny łańcuch dostaw....

Branża Metalowa i Maszynowa

Przedsiębiorstwa branży metalowej i maszynowej muszą zoptymalizować dużą liczbę procesów zachodzących...

Bezpieczeństwo IT

Przedsiębiorcy postrzegają niebezpieczeństwo wycieku danych jako realne zagrożenie dla prowadzenia...

Synergia Systemów IT

Na polskim rynku istnieje co najmniej kilkadziesiąt rozwiązań MRP/ERP wspierających zarządzanie...
Dystrybucja i Handel – Nadchodzące Spotkania:
Brak nadchodzących spotkań dla wybranej Specjalizacji.
Dystrybucja i Handel – Zrealizowane Spotkania:
23 maja 2017 r.
Konferencja w Poznaniu - Blok II
28 października 2015 r.
Virtual Trip – Katowice, Blok II
15 września 2015 r.
Konferencja w Katowicach
25 lutego 2015 r.
Roadshow we Wrocławiu
19 listopada 2014 r.
Roadshow we Wrocławiu
11 września 2014 r.
Konferencja w Warszawie
21 sierpnia 2014 r.
Roadshow w Szczyrku
Zarządzanie produkcją – dziś i jutro. Nowoczesne systemy ERP pozwalają już dziś skutecznie zarządzać i obsługiwać procesy produkcyjne. Są zintegrowane z logistyką, sprzedażą i finansami. Na spotkaniu przedstawimy wybrane rozwiązania ERP, które wpisują się w nowe trendy rozwoju Fabryki XXI wieku.
Mikołaj Suchanek
Mikołaj Suchanek
International Consultant
Grupa BPC
Na spotkaniu w Rzeszowie zaprezentujemy nowoczesne systemy klasy ERP, które usprawniają zarządzanie obszarem produkcyjnym w przedsiębiorstwie. Rozwiązania posiadają wiele rozbudowanych funkcjonalności, które pozwalają na pełną wizualizację i kontrolę procesów produkcyjnych, wspierają planowanie i harmonogramowanie. Ofertę przedstawią dostawcy systemów ERP oraz MES.
Zagadnienia poruszane na konferencji:
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem zasobów: maszyn, pracowników, surowców;
 • Zarządzanie produkcją dyskretną oraz procesową (recepturową) w branżach m.in.: metalowej, maszynowej, automotive, tworzyw sztucznych;
 • Traceability w systemach produkcji. Wykorzystanie modułów zarządzania łańcuchem dostaw i gospodarki magazynowej w powiązaniu z produkcją;
 • Czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa; Jak oprogramowanie i firma wdrażająca mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa?

Zapraszam na Warsztaty do Rzeszowa,
które odbędą się 15 grudnia 2017 roku.
Więcej informacji o Warsztatach »
Zarządzanie produkcją – dziś i jutro. W 2018 roku kilkaset dużych i średnich przedsiębiorstw zamierza zinformatyzować obszar produkcyjny. Wiele z nich do zarządzania produkcją wykorzystuje pliki excel (nawet posiadając kilkadziesiąt linii produkcyjnych). Informatyka natomiast oferuje wiele zaawansowanych narzędzi, po które wystarczy tylko sięgnąć.
Igor Badura
Igor Badura
Enterprise Market
Reasearcher
Grupa BPC
Na spotkaniu w Lublinie zaprezentujemy nowoczesne systemy klasy ERP, które usprawniają zarządzanie obszarem produkcyjnym w przedsiębiorstwie. Rozwiązania posiadają wiele rozbudowanych funkcjonalności, które pozwalają na pełną wizualizację i kontrolę procesów produkcyjnych, wspierają planowanie i harmonogramowanie. Ofertę przedstawią dostawcy systemów ERP oraz MES.
Zagadnienia poruszane na konferencji:
 • Czego poszukują przedsiębiorcy w systemach produkcyjnych? Najczęściej pojawiające się problemy w obszarze zarządzania i najbardziej pożądane funkcjonalności w systemach – dyskusja;
 • Czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa; Jak oprogramowanie i firma wdrażająca mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa?
 • Kompleksowa ochrona danych z technologią de-duplikacji w rozwiązaniach Dell-EMC – AVAMAR, DATA DOMAIN. Czyli jak skuteczne skrócić czas backupu, zredukować transfer w sieci, szybko odtworzyć dane.

Zapraszam na Roadshow do Lublina,
które odbędzie się 14 grudnia 2017 roku.
Więcej informacji o Roadshow »
Systemy IT dla Logistyki i Magazynu. Informatyka oferuje szerokie spektrum narzędzi, które wspierają managerów w procesie zarządzania łańcuchem dostaw. Systemy IT umożliwiają wystawianie i przesyłanie zamówień, zarządzanie magazynem, transportem czy też relacjami z dostawcami.
Łukasz Kubas
Łukasz Kubas
Dyrektor ds.
Penetracji Rynku
Grupa BPC
Coraz częściej można zauważyć, iż moduły magazynowe nie są w stanie spełnić zaawansowanych potrzeb przedsiębiorstw. Brak im funkcji optymalizacyjnych w magazynie, występują błędy przy rozliczaniu według: FIFO, LIFO, FEFO, AVCO. Kierownikom brakuje funkcjonalności przechowywania dokładnych informacji o lokalizacji towarów, optymalizacji przestrzeni magazynowej czy też możliwości przesuwania komponentów na produkcję. Na spotkaniu przedyskutujemy te kwestie i zaprezentujemy systemy IT, które są odpowiedzią na powyższe problemy przedsiębiorców.
Zagadnienia poruszane na konferencji:
 • Czego poszukują przedsiębiorcy w systemach magazynowych i logistycznych? Najczęściej pojawiające się problemy w obszarze zarządzania i najbardziej pożądane funkcjonalności w systemach – dyskusja;
 • Jak zrobić inwentaryzacje dużego magazynu w godzinę, czyli RFID w praktyce;
 • Planowanie logistyki wewnętrznej – zalety trybu nakazowego;
 • Debata Logistyka 4.0 – inteligentna fabryka XXI wieku. Dyskusja z udziałem dostawców oraz przedsiębiorców na temat wykorzystania najnowszych trendów i technologii w logistyce wewnętrznej m.in. IoT, Augmented Reality.

Zapraszam na Konferencję do Katowic,
która odbędzie się 12 grudnia 2017 roku.
Więcej informacji o Konferencji »
Partnerzy Technologiczni 2007 – 2017:
Patronat Medialny 2007 – 2017:
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Roadshow w Lublinie 14 grudnia 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Warsztaty w Rzeszowie 15 grudnia 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
×

Zapraszamy do serwisu BPC Guide


Znajdziesz tam praktyczne informacje, które pomogą Ci wybrać zaawansowany system informatyczny dla Twojego przedsiębiorstwa.

Serwis zawiera aktualne informacje z rynku, referencje, wskazówki ekspertów, statystyki.

Zobacz Serwis

Redakcja BPC Guide