Poland
PL EN

Specjalizacja Spotkań – Produkcja

SPOTKANIA EDUKCYJNE Z CYKLU: PRODUKCJA
Profil uczestnika: Dyrektorzy/Kierownicy Produkcji i Utrzymania Ruchu
Analizowane rozwiązania:
 • MES – Manufacturing Execution Systems
  (pl. System Realizacji Produkcji)
 • SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition
  (pl. System Nadzorujący Przebieg Procesu Technologicznego lub Produkcyjnego)
 • CMMS – Computerised Maintenance Management Systems
  (pl. System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu)
 • APS – Advanced Planning System
  (pl. System Zaawansowanego Planowania)
Systemy klasy MES łączą narzędzia planistyczne z systemami automatyki przemysłowej. Ich rolą jest monitoring procesu produkcyjnego poprzez zbieranie danych z maszyn w czasie rzeczywistym oraz przetwarzanie ich na potrzeby analityki biznesowej i zarządczej w postaci generowanych raportów. Przyczyniają się do wzrostu wydajności przedsiębiorstwa produkcyjnego poprzez koordynację wykorzystania zasobów (narzędzia, pracownicy, maszyny, materiały) oraz eliminację jakichkolwiek opóźnień. Systemy harmonogramują przepływ materiałów w przedsiębiorstwie od linii produkcyjnej, poprzez magazyny, załadunek i środki transportu. Bezpośrednia integracja systemów klasy MES z pozostałym oprogramowaniem w przedsiębiorstwie pozwala kadrze zarządczej na bieżąco śledzić postęp realizacji zlecenia poprzez analizę wizualizowanych procesów. Rozwiązania rejestrują zdarzenia w czasie rzeczywistym i są w stanie kontrolować bieżącą pracę pracowników na hali produkcyjnej, którzy odpowiedzialni są za pracę poszczególnych urządzeń i maszyn.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy MES:
 • Optymalizacja czasu rejestracji danych z produkcji, czasu wprowadzania danych i przygotowania produkcji, oraz prac administracyjnych;
 • Wzrost wskaźników OEE;
 • Redukcja kosztów produkcji;
 • Poprawa jakości produktów i obsługi klienta;
 • Wzrost szybkości reakcji na zmiany potrzeb klienta;
 • Eliminacja opóźnień i przestojów;
 • Wzrost wydajności mocy produkcyjnych.


Systemy klasy SCADA przedstawiają graficznie procesy technologiczne i produkcyjne. Pozwalają w sposób stały prezentować dane na terminalach i monitorach oraz archiwizować informacje bezpośrednio z linii produkcyjnych. Systemy SCADA charakteryzują się dużymi możliwościami komunikacyjnymi z innymi narzędziami automatyki przemysłowej oraz systemami analityki zarządczej (takich jak np. regulatory, rejestratory, sterowniki PLC, czujniki, przetworniki), jak również możliwością wprowadzania ciągłych modyfikacji do systemu. Układy regulacji w procesach technologicznych mogą działać niezależnie od siebie. Zaawansowane procesy raportowania i alarmowania umożliwiają zidentyfikowanie powstałych problemów, awarii czy przestojów. Systemy wizualizacji ułatwiają podejmowanie strategicznych decyzji oraz umożliwiają przewidywanie ich skutków.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy SCADA:
 • Ułatwienie podejmowania szybkich decyzji na podstawie przyjaznego narzędzia w postaci graficznej wizualizacji;
 • Poprawa jakości dokumentacji tworzonej w trakcie przebiegu wytworzenia;
 • Optymalizacja kosztów instalacji poprzez oszczędności w ilości sprzętu;
 • Automatyczna i ciągła archiwizacja danych pochodzących z urządzeń automatyki przemysłowych oraz procesów produkcyjnych i technologicznych.


Systemy klasy CMMS wspierają służby utrzymania ruchu w zarządzaniu wyposażeniem sprzętowym przedsiębiorstwa, dokumentacją serwisową oraz w planowaniu remontów maszyn i urządzeń. Rozwiązania klasy CMMS umożliwiają modelowanie struktury zaplecza hali produkcyjnej oraz ciągły nadzór nad jej sprawnym działaniem. Systemy rejestrują czas wykonywania poszczególnych zleceń i występowania awarii. Umożliwiają także zarządzanie zamówieniami na materiały oraz części zamienne potrzebne do konserwacji maszyn.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy CMMS:
 • Możliwość szybkiej reakcji na awarie maszyn i urządzeń automatyki przemysłowej;
 • Inwentaryzacja i archiwizacja danych na temat aktywów przedsiębiorstwa;
 • Gromadzenie danych na temat terminów przeglądów i konserwacji maszyn;
 • Harmonogramowanie prac prewencyjnych odnośnie maszyn;
 • Archiwizacja danych na temat historii maszyny i problemów, jakie występowały w jej użytkowaniu.


Systemy klasy APS umożliwiają wykonywanie zaawansowanych operacji planistycznych i operacyjnych w oparciu o zlecenia i dostępne materiały. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie oszczędności w modelu środowiska produkcyjnego, który uwzględnia ograniczenie realnych zasobów bez konieczności inwestowania w park maszynowy. Systemy na żądanie generują dane o potrzebnych do wytworzenia zasobach i alarmują o ich braku. Dzięki możliwościom usuwania zbędnych nadwyżek magazynowych przedsiębiorstwo jest w stanie uelastycznić się na stale zmieniające się potrzeby klientów. System szczególnie polecany jest tym przedsiębiorstwom, które produkują wyroby pod konkretne zamówienia. Przebieg produkcyjny w tych przedsiębiorstwach często wymaga szybkiej zmiany w harmonogramie produkcji, których niejednokrotnie nie sposób przewidzieć. Rozwiązanie klasy APS sprawdzi się również w skomplikowanej produkcji, wymagającej kilku złożonych komponentów. Systemy klasy APS szeroko wykraczają poza zakres systemów MRPII, ponieważ kalkulacje planów produkcyjnych nie są w nich sekwencyjne, ale wielokierunkowe i równoczesne. Generują dane z poszczególnych etapów produkcyjnych, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne opóźnienia bądź awarie.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy APS:
 • Możliwość dziennego, a nawet godzinowego harmonogramowania produkcji;
 • Możliwość ręcznej symulacji występowania ograniczeń wymaganych do produkcji zasobów;
 • Skrócenie czasu produkcji wyrobu;
 • Szybki zwrot z inwestycji dzięki podejmowaniu właściwych decyzji w oparciu o rzeczywiste dane z hali produkcyjnej;
 • Integracja planów produkcyjnych z planem dystrybucyjnym;
 • Możliwość prognozowania zamówień i przewidywania zapotrzebowania klientów.
Zobacz Pełne OpisySpecjalizacje:

Zarządzanie

Efektywność przedsiębiorstwa w znacznym stopniu zależy od odpowiednio dobranych i wdrożonych...

Branża Spożywcza

Branża spożywcza obwarowana jest rygorystycznymi normami sanitarnymi oraz unijnymi, takimi jak HACCP,...

Produkcja

Według danych analitycznych BPC Group 64% przedsiębiorstw w zarządzaniu produkcją stosuje jedynie...

Branża Chemiczna

Branża chemiczna wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które zwiększają...

Logistyka i Magazyn

Blisko 30% firm spedycyjnych, które współpracuje z BPC Group planuje zoptymalizować koszty działalności...

Branża Energy & Utilities

Przedsiębiorstwa sektora utilities coraz większy nacisk kładą na informatyzowanie strategicznych...

Dystrybucja i Handel

Czynnikiem, który odpowiada za sukces i płynność w branży jest logistyczny łańcuch dostaw....

Branża Metalowa i Maszynowa

Przedsiębiorstwa branży metalowej i maszynowej muszą zoptymalizować dużą liczbę procesów zachodzących...

Bezpieczeństwo IT

Przedsiębiorcy postrzegają niebezpieczeństwo wycieku danych jako realne zagrożenie dla prowadzenia...

Synergia Systemów IT

Na polskim rynku istnieje co najmniej kilkadziesiąt rozwiązań MRP/ERP wspierających zarządzanie...
Produkcja – Nadchodzące Spotkania:
26 października 2017 r.
Rejestracja Otwarta
Konferencja w Krakowie
16 listopada 2017 r.
Rejestracja Otwarta
Warsztaty w Krakowie
21 listopada 2017 r.
Rejestracja Otwarta
Konferencja w Bydgoszczy - Blok II
Produkcja – Zrealizowane Spotkania:
12 października 2017 r.
Konferencja w Poznaniu
28 września 2017 r.
Konferencja w Gdyni
26 września 2017 r.
Konferencja w Katowicach
22 czerwca 2017 r.
Synergy Days 2017 – Wrocław, Blok I
20 czerwca 2017 r.
Synergy Days 2017 – Chorzów, Blok II
23 maja 2017 r.
Konferencja w Poznaniu - Blok I
27 kwietnia 2017 r.
Virtual Trip w Łodzi - Blok I
20 kwietnia 2017 r.
Konferencja w Krakowie - Blok I
09 marca 2017 r.
Konferencja we Wrocławiu - Blok II
09 marca 2017 r.
Konferencja we Wrocławiu - Blok I
16 lutego 2017 r.
Konferencja w Rzeszowie
15 grudnia 2016 r.
Konferencja w Chorzowie
14 grudnia 2016 r.
Konferencja w Rzeszowie
23 listopada 2016 r.
Konferencja w Bydgoszczy
16 listopada 2016 r.
Konferencja w Poznaniu
27 października 2016 r.
Konferencja w Krakowie - Blok I
12 października 2016 r.
Warsztaty w Chorzowie
29 września 2016 r.
Konferencja w Chorzowie
28 września 2016 r.
Konferencja we Wrocławiu
21 września 2016 r.
Konferencja w Warszawie
16 czerwca 2016 r.
Synergy Days – Kraków, Blok I
15 czerwca 2016 r.
Synergy Days – Warszawa, Blok I
19 maja 2016 r.
Virtual Trip – Wrocław, Blok I
17 maja 2016 r.
Konferencja w Krakowie
14 kwietnia 2016 r.
Konferencja w Łodzi - Blok II
10 marca 2016 r.
Konferencja w Krakowie - Blok I
09 marca 2016 r.
Warsztaty w Krakowie
25 lutego 2016 r.
Konferencja w Poznaniu - Blok II
28 stycznia 2016 r.
Konferencja w Rzeszowie - Blok II
28 stycznia 2016 r.
Konferencja w Rzeszowie - Blok I
19 listopada 2015 r.
Virtual Trip – Wrocław, Blok III
19 listopada 2015 r.
Virtual Trip – Wrocław, Blok II
19 listopada 2015 r.
Virtual Trip – Wrocław, Blok I
28 października 2015 r.
Virtual Trip – Katowice, Blok III
20 października 2015 r.
Konferencja w Warszawie
18 czerwca 2015 r.
Synergy Days – Dzień I, Blok III
26 maja 2015 r.
Konferencja w Poznaniu
21 kwietnia 2015 r.
Konferencja w Katowicach
19 marca 2015 r.
Roadshow w Poznaniu
10 marca 2015 r.
Roadshow w Stalowej Woli
11 lutego 2015 r.
Roadshow w Łodzi
29 stycznia 2015 r.
Roadshow w Legnicy
27 stycznia 2015 r.
Roadshow w Poznaniu
05 grudnia 2014 r.
Roadshow w Katowicach
04 grudnia 2014 r.
Warsztaty w Katowicach
27 listopada 2014 r.
Roadshow we Wrocławiu
29 października 2014 r.
Konferencja w Krakowie
22 października 2014 r.
Konferencja we Wrocławiu
25 września 2014 r.
Roadshow w Łodzi
24 września 2014 r.
Roadshow w Warszawie
09 września 2014 r.
Roadshow we Wrocławiu
21 sierpnia 2014 r.
Roadshow w Szczyrku
25 czerwca 2014 r.
Roadshow w Szczecinie
17 czerwca 2014 r.
Roadshow w Krakowie
12 czerwca 2014 r.
Roadshow w Poznaniu
11 czerwca 2014 r.
Roadshow w Bydgoszczy
29 maja 2014 r.
Roadshow w Warszawie
28 maja 2014 r.
Roadshow w Warszawie
27 maja 2014 r.
Konferencja w Katowicach
15 maja 2014 r.
Konferencja w Gdańsku
14 maja 2014 r.
Roadshow w Wałbrzychu
10 kwietnia 2014 r.
Konferencja w Krakowie
26 marca 2014 r.
Roadshow w Stalowej Woli
20 marca 2014 r.
Konferencja w Katowicach
11 marca 2014 r.
Roadshow w Radomiu
20 lutego 2014 r.
Konferencja w Poznaniu
30 stycznia 2014 r.
Roadshow w Rzeszowie
22 stycznia 2014 r.
Konferencja w Katowicach
27 listopada 2013 r.
Roadshow w Łodzi
21 listopada 2013 r.
Konferencja w Krakowie
20 listopada 2013 r.
Roadshow w Poznaniu
19 listopada 2013 r.
Warsztaty w Poznaniu
15 listopada 2013 r.
Roadshow w Lesznie
17 października 2013 r.
Konferencja we Wrocławiu
03 października 2013 r.
Roadshow w Kaliszu
25 września 2013 r.
Warsztaty we Wrocławiu
24 września 2013 r.
Roadshow w Bielsku-Białej
17 września 2013 r.
Roadshow w Olsztynie
12 września 2013 r.
Roadshow w Bydgoszczy
26 czerwca 2013 r.
Roadshow w Bydgoszczy
12 czerwca 2013 r.
Roadshow w Rzeszowie
11 czerwca 2013 r.
Konferencja w Katowicach
28 maja 2013 r.
Roadshow w Łodzi
24 maja 2013 r.
Roadshow w Gorzowie Wielkopolskim
23 maja 2013 r.
Roadshow w Tarnowie
25 kwietnia 2013 r.
Roadshow w Częstochowie
25 kwietnia 2013 r.
Roadshow w Gdańsku
24 kwietnia 2013 r.
Roadshow w Poznaniu
18 kwietnia 2013 r.
Konferencja w Katowicach
09 kwietnia 2013 r.
Konferencja w Krakowie
28 marca 2013 r.
Roadshow w Chorzowie
21 marca 2013 r.
Roadshow w Opolu
14 marca 2013 r.
Roadshow we Wrocławiu
14 marca 2013 r.
Warsztaty w Częstochowie
07 marca 2013 r.
Roadshow w Stalowej Woli
28 lutego 2013 r.
Warsztaty w Krakowie
07 lutego 2013 r.
Roadshow w Szczecinie
06 lutego 2013 r.
Roadshow w Gorzowie Wielkopolskim
16 stycznia 2013 r.
Warsztaty BPC we Wrocławiu
24 października 2012 r.
Konferencja w Katowicach
17 października 2012 r.
Roadshow w Opolu
04 października 2012 r.
Konferencja w Krakowie
18 września 2012 r.
Roadshow w Kielcach
27 czerwca 2012 r.
Warsztaty ERP w Poznaniu
21 czerwca 2012 r.
Roadshow w Łodzi
20 czerwca 2012 r.
Roadshow w Katowicach
31 maja 2012 r.
Konferencja w Poznaniu
26 kwietnia 2012 r.
Konferencja we Wrocławiu
15 marca 2012 r.
Roadshow w Wałbrzychu
27 października 2011 r.
Konferencja w Katowicach
06 października 2011 r.
Konferencja w Krakowie
07 października 2010 r.
Konferencja w Katowicach
22 kwietnia 2010 r.
Konferencja w Poznaniu
15 października 2009 r.
Konferencja w Krakowie
Wdrożenie systemu klasy ECM
 
Zbigniew Błaszczyk
Zbigniew Błaszczyk
Prezes Zarządu
FEBIT
Co trzeba zrobić lub jakie warunki trzeba spełnić aby system ECM został skutecznie wdrożony?
Przede wszystkim organizacja chcąca wdrożyć u siebie system ECM musi odczuwać taką potrzebę. Dzieje się tak najczęściej wówczas, gdy osiąga ona takie rozmiary, że brak efektywnego przepływu informacji staje się poważnym problemem w bieżącej działalności i zaczyna być barierą dla dalszego rozwoju. Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo ma zdefiniowaną strukturę organizacyjną z jasno zdefiniowanymi kompetencjami na poszczególnych stanowiskach, a procesy decyzyjne odbywają się według ściśle określonych reguł. Wówczas możliwa jest automatyzacja takich procesów za pomocą systemów informatycznych. Niezwykle istotna dla skutecznego wdrożenia systemu ECM jest pełne zaangażowanie decydentów i ich wsparcie dla procesu wdrożenia na wszystkich etapach. Kierownik projektu wdrożeniowego (...) Czytaj Więcej »
System ERP a zmiany w prawie
podatkowym w 2017 roku
Jakub Czyżkowski
Szymon Pociask
ERP Consultant
& Team Leader
JCommerce SA
W nadchodzącym roku przedsiębiorców czeka sporo zmian w prawie podatkowym, z których wynikają nowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji do urzędu skarbowego.
Już od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą mieli obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK), a więc w formie elektronicznej. Za niedochowanie tej formy grozi kara do 40 tyś złotych, więc nie warto zwlekać z wdrożeniem systemu, który zapewni obsługę deklaracji podatkowych, zgodną z wymogami Ministerstwa Finansów.
To jednak nie koniec zmian, ponieważ na przyszły rok planowane jest także uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur (CRF), a także przymiarki do wdrożenia elektronicznych faktur i e-paragonów. Wszystkie te rozwiązania mają na celu usprawnienie walki z wyłudzeniami VAT w formie przestępstw karuzelowych (...) Czytaj Więcej »
Obieg dokumentów jednym z najbardziej
wieloznacznych i nieprecyzyjnych terminów
Marcin Kowalski
Marcin Kowalski
Prezes Zarządu
Archman Sp. z o.o.
Na rynku funkcjonuje bardzo wiele określeń, które krążą wokół tego samego obszaru tematycznego. Niektóre z nich to: obieg dokumentów, archiwizacja dokumentów, obieg pracy, workflow, ECM (Enterprise Content Management), BPM (Business Process Management). Konia z rzędem temu, kto potrafi usystematyzować te terminy pokazując jakie dzielą je różnice. Jeszcze trudniejszym zabiegiem byłoby jednoznacznie sklasyfikowanie systemów informatycznych (np. ten służy do BPM a ten do Workflow).
A gdyby na to spojrzeć od innej strony? Co łączy te terminy? Do czego firmy potrzebują takich systemów? Czy tylko po to aby usprawnić sobie tradycyjny obieg pism, faktur, czy umów? A jeżeli nie, to jakie są następne etapy? I najważniejsze pytanie: jakich kryteriów używać przy wyborze systemu, który w przyszłości ma służyć wparciu bliżej nieokreślonych obszarów? Czytaj Więcej »
Partnerzy Technologiczni 2007 – 2017:
Patronat Medialny 2007 – 2017:
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Krakowie 26 października 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Warsztaty w Krakowie 16 listopada 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 16 listopada 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja w Bydgoszczy - Blok I 21 listopada 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja w Bydgoszczy - Blok II 21 listopada 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
×

Zapraszamy do serwisu BPC Guide


Znajdziesz tam praktyczne informacje, które pomogą Ci wybrać zaawansowany system informatyczny dla Twojego przedsiębiorstwa.

Serwis zawiera aktualne informacje z rynku, referencje, wskazówki ekspertów, statystyki.

Zobacz Serwis

Redakcja BPC Guide