Poland
PL EN

Roadshow w Poznaniu, 11 września 2013 r.

Rozwiązania
Primaco
Comarch ERP XL spełnia specyficzne wymogi przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz zajmujących się działalnością usługową/serwisową z różnych sektorów gospodarki. System jest dedykowany funkcjonalności dla każdej branży, a także narzędzia e-commerce, Business Intelligence czy współpracę z systemami Edi.
Przedsiębiorstwa chcący zminimalizować pracochłonność wynikającą z obsługi zamówień klientów mogą rozbudować system o platformy B2B – Comarch ERP Pulpit Kontrahenta. Comarch EPR Pulpit Kontrahenta działa za pomocą przeglądarki internetowej, a dzięki swojej wielojęzyczności idealnie sprawdza się także do obsługi klientów zagranicznych.
Jest dostępny również w postaci miesięcznego abonamentu w wersji usługowej.
Comarch EPR XL jest w pełni dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów Unii Europejskiej, dzięki czemu został wdrożony na 4 kontynentach i 30 krajach.
Comarch ERP to program z którego korzysta już ponad 4000 klientów z różnych branż i jest od lat najczęściej wybieranym systemem klasy ERP w Polsce
Case Study Agrofirma Witkowo Case Study Dega Case Study Ennstone Case Study ERBUD Case Study Grabowscy Case Study Merda Case Study Sumara Case Study Tedmark
Acrebit
Microsoft Dynamics NAV to zintegrowane, modułowe rozwiązanie biznesowe klasy ERP z rodziny rozwiązań Microsoft Dynamics™, umożliwiające efektywne zarządzanie i połączenie wszystkich działań biznesowych w przedsiębiorstwie. System użytkowany w ponad 150 krajach na całym świecie; w tym także w Polsce, posiada certyfikat zgodności z obowiązującą w naszym kraju ustawą o rachunkowości.
Microsoft Dynamics NAV, można w pełni dostosować do metod pracy przedsiębiorstwa, integrować z bieżącymi systemami i rozbudowywać pod kątem specyficznych wymagań branżowych (patrz: PrintVis). System działa i wygląda tak samo, jak inne programy i rozwiązania firmy Microsoft, już używane w firmie, co zapewnia bezproblemowe wdrożenie i ograniczenie zakresu szkoleń. Wbudowane kreatory umożliwiają łatwe i efektywne dostosowanie do szczególnych potrzeb klienta w zakresie funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV, co w późniejszym okresie użytkowania systemu, pozwala dokonywać wymaganych zmian bez ingerencji pracowników firmy wdrożeniowej i tym samym ograniczyć koszty jego eksploatacji. Microsoft Dynamics NAV jest rozwiązaniem zbudowanym modułowo, obejmującym wszystkie obszary działalnosci biznesowej przedsiębiorstwa.
Zarządzanie finansami
Będąc podstawą systemu zarządzania przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics NAV może pomóc w sprawnej obsłudze księgi głównej, zobowiązań, należności, zapasów, księgowości analitycznej, środków trwałych i przepływów gotówki, a także w przeprowadzaniu uzgodnień sald z bankiem i windykacji. Zarządzanie finansami może odbywać się w wielu walutach, zakładach lub firmach.
Produkcja
Microsoft Dynamics NAV zawiera zintegrowany zestaw aplikacji wyposażonych w narzędzia do planowania, zarządzania i prowadzenia produkcji na najwyższym światowym poziomie. Całym procesem produkcji można zarządzać od konfiguracji produktu, przez zaopatrzenie i planowanie obłożenia linii produkcyjnych, aż do harmonogramowania i poziomu zakładu wytwórczego.
Zarządzanie łańcuchem dostaw
System umożliwia dostosowanie procesów sprzedaży, zaopatrzenia i cyklu pobierania, pakowania i wysyłki towarów tak, by spełniały specyficzne potrzeby i umożliwiały nadążanie za konkurencyjnymi rynkami i niskimi marżami. Warto zwiększać lojalność klientów szybciej reagując na ich potrzeby, szybko wykorzystywać nowe okazje handlowe i podnosić dochodowość dzięki sprawniejszej współpracy z partnerami. Można poprawić zarządzanie zapasami, zarządzać pojedynczymi lub licznymi magazynami znajdującymi się w różnych lokalizacjach, a także obsługiwać zamówienia i planować popyt.
Analizy biznesowe (Business Intelligence) i raportowanie
Rozbudowane narzędzia do raportowania, analiz i budżetowania, pomagające w podnoszeniu jakości decyzji i szybkie ich przekazywanie w skali całej organizacji zapewnią wgląd w strategiczne aspekty procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Bezpośredni bieżący dostęp do krytycznych dla firmy danych i szeroka gama narzędzi raportowo-analitycznych może pomóc w zarządzaniu budżetami, tworzeniu i konsolidowaniu sprawozdań, a także identyfikacji tendencji i możliwości współpracy z partnerami.
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
System zarządzania relacjami z klientami pozwala zautomatyzować wiele codziennych prac wykonywanych przez pracowników działów sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Pozwala na zarządzanie wiedzą o klientach, historią sprzedaży, tworzenie i prowadzenie kampanii marketingowych oraz śledzenie zachowań klientów. Dzięki przebudowaniu organizacji usługowej firmy pod kątem wydajności, prognozowaniu zużycia materiałów, obsługi kontraktów i umów serwisowych oraz zwiększeniu kontroli nad kosztami, można zwiększyć dochodowość działalności usługowej firmy.
Współpraca z użyciem "obszarów roboczych"
Współpracę między ludźmi można ułatwić zapewniając im większy dostęp do programów merytorycznych, informacji i procesów. Ponadto, wykorzystując usługi Microsoft Windows® SharePoint®, można tworzyć grupy i zespoły robocze wymieniające i omawiające informacje związane z określonymi zagadnieniami i projektami.
Konfigurowanie i wzbogacanie
Rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem ma wbudowane narzędzia pozwalające firmie na dostosowanie go do filozofii działania organizacji. Twórcy systemu uwzględnili ograniczenie konieczności korzystania z pomocy wysokokwalifikowanych specjalistów, co wpływa na niższe koszty utrzymania aplikacji. Administratorzy i programiści mogą samodzielnie dodawać nowe funkcje i modyfikować istniejące, szybko i przy małej ilości programowania. Ponadto, dostępna jest szeroka gama znormalizowanych narzędzi i rozwiązań już używanych przez programistów na całym świecie.
Obsługa personalno-kadrowa
Microsoft Dynamics NAV pomaga w obsłudze spraw personalno-kadrowych pomagając w zorganizowaniu i gospodarowaniu informacjami o pracownikach. Do ich akt można wpisywać uwagi, można rejestrować w nich nieobecności i generować z nich sprawozdania zapewniające bieżące informacje o najważniejszym zasobie firm – ludziach.
Zarządzanie projektami
Funkcje zarządzania projektami umożliwiają obsługę długoterminowych zadań związanych ze stanowiskami pracy lub projektami, pozwalając na planowanie kosztów projektów, automatyzację rozliczeń, zarządzanie zasobami, śledzenie kosztów i wykorzystania zasobów, planowanie obciążeń pracą i prognozowanie dostępności.
ZETO Opole
ZETO Opole oferuje autorski Zintegrowany System Informatyczny XYZ klasy ERP służący do wspomagania zarządzania różnymi obszarami przedsiębiorstwa, począwszy od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, poprzez zarządzanie personelem, aż po kompleksową obsługę procesów logistycznych i produkcyjnych wraz z wdrożeniem i szkoleniem, oraz nadzorem nad eksploatacją systemu ERP.
Zintegrowany System Informatyczny XYZ klasy ERP Wspomagający Zarządzanie autorstwa Zeto Opole stworzony został na platformie relacyjnej bazy danych Progress® RDBMS. Jest on przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Wspomaga zarządzanie różnymi obszarami przedsiębiorstwa, począwszy od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, poprzez zarządzanie personelem, aż po kompleksową obsługę procesów logistycznych i produkcyjnych.
System ERP został stworzony na platformie relacyjnej bazy danych Progress® RDBMS™. W pełni wykorzystuje zaawansowaną technologię Progress. Progress™ jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi do opracowywania programów w dziedzinie przetwarzania informacji i obsługi baz danych.
Produkty Progress mogą być instalowane na bardzo różnorodnym sprzęcie, pod wieloma systemami operacyjnymi. Napisane w Progress-ie aplikacje są w pełni przenośne pomiędzy wszystkimi platformami sprzętowymi, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego wykorzystania możliwości każdej z platform. Progress jest kompleksowym produktem, w skład którego wchodzą:
- System definiowania i obsługi bazy danych, - Pełny język programowania czwartej generacji - Progress 4GL, - System wspomagający pisanie aplikacji.
Bezpieczeństwo danych, czyli:
- Zabezpieczenie danych przed utratą lub zniekształceniem, poprzez bardzo rozbudowany system tworzenia kopii archiwalnych oraz odtwarzania bazy danych, - Zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem umożliwia kontrolę praw dostępu na trzech poziomach: systemu operacyjnego, bazy danych, napisanej aplikacji użytkowej.
Każdy z tych poziomów funkcjonuje niezależnie od pozostałych i łącznie gwarantują one całkowite bezpieczeństwo zgromadzonych danych.
Różnorodność środowiska pracy.
Progress może pracować pod wieloma systemami operacyjnymi, w bardzo różnych środowiskach. Bardzo istotny jest fakt, że przenoszenie aplikacji użytkowej z jednego systemu na drugi odbywa się bez zmiany nawet jednej linijki kodu. Przynosi to użytkownikowi ogromne korzyści w postaci oszczędności czasu i pieniędzy podczas zmiany posiadanego sprzętu komputerowego lub też przy dystrybucji stworzonej w Progress-ie aplikacji.
Aktualizacja i dalsza współpraca.
Zeto Opole proponuje przedsiębiorstwom długotrwałą współpracę, w ramach której zapewnia: - Stałą aktualizację oraz rozwój oprogramowania - na bieżąco aktualizowane są wersje wszystkich programów, reakcje na każdą zmianę przepisów czy prawa; - Stały nadzór nad użytkowanym oprogramowaniem lub/i sprzętem, a mianowicie stały serwis informatyczny, sprawne rozwiązanie wszelkich problemów związanych z obsługą oprogramowania, a co najistotniejsze - wsparcie merytoryczne.
SENTE Systemy Informatyczne
SENTE eSystem to kompleksowy i zintegrowany system ERP, wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarach logistyki, finansów i księgowości, kadr i płac, relacji z klientami, produkcji, gospodarki magazynowej, controllingu, obiegu dokumentów oraz e-biznesu. To nowoczesny system do zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to oprogramowanie dla firm różniej wielkości, m.in. handlowych, produkcyjnych i usługowych.
SENTE eSystem, to polskie oprogramowanie dla przedsiębiorstw, dostosowane do krajowych i europejskich standardów gospodarczych. Zostało opracowane przez zespół ekspertów doświadczonych w dziedzinie programowania i projektowania zintegrowanych systemów ERP. Aplikacja SENTE eSystem umożliwia integrację praktycznie z wszystkimi systemami bankowymi w Polsce. W tym z systemem bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. i BRE Banku, które potwierdziły, że oprogramowanie ERP marki SENTE spełnia wymogi ich systemów bankowości internetowej, w zakresie bezpiecznego eksportu i importu przelewów oraz wyciągów bankowych.
SENTE eSystem składa się z następujących obszarów:
Obszar Logistyka Sprzedaż, zakupy, gospodarka magazynowa, zamówienia i logistyka.
Obszar Finanse i Księgowość Księgowość, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.
Obszar Personel Zarządzanie kadrami i płacami w przedsiębiorstwie.
Obszar CRM Zarządzanie pełną informacją o relacjach z kontrahentami, system serwisowy.
Obszar Produkcja Zarządzanie technologią produkcyjną, planowanie produkcji, kontrola procesów produkcyjnych.
Obszar WMS Obsługuje procesy magazynów wysokiego składowania oraz wspiera logistykę związaną z obsługą spedycji.
Obszar Obieg Dokumentów i Workflow
Obszar e-Commerce
Humansoft
Humansoft HermesSQL to innowacyjny i prosty w obsłudze system ERP oparty na modułowej konstrukcji. Pozwala wdrażać poszczególne rozwiązania w miarę potrzeb firmy oraz ściśle i szybko dostosować je do strategii przedsiębiorstwa. Program przeznaczony do obsługi średnich firm produkcyjnych, handlowych i usługowych niezależnie od branży, w jakiej działają.
  • Umożliwia spójną i kompleksową obsługę wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, pozwalając zoptymalizować wewnętrzne procesy w obrębie całej firmy (obsługa min. handlu, dystrybucji, logistyki, gospodarki magazynowej, produkcji, serwisu i usług, finansów i księgowość, kadr i płace, controllingu);
  • Wspomaga zarządzanie na wszystkich poziomach decyzyjnych udostępniając zaawansowane narzędzia analityczne do tworzenia różnego typu analiz, raportów i zestawień;
  • Pozwala zaprojektować indywidualne rozwiązania i dopasować istniejącą funkcjonalność do obsługi niestandardowych potrzeb przedsiębiorstwa;
  • Wspiera nowoczesne formy handlu w Internecie – posiada opracowaną integrację ze sklepami internetowymi, platformami B2B, systemami do elektronicznej wymiany danych (EDI);
  • Jest przystosowany do sprzedaży detalicznej – możliwość realizacji szybkiej sprzedaży np. z wykorzystaniem ekranów dotykowych oraz czytników kodów kreskowych;
  • Współpracuje z zewnętrznymi aplikacjami klasy CRM, WMS, Business Intelligence, systemem obiegu dokumentów oraz aplikacją mobilną;
  • Zapewnia efektywną pracę w sieci, szybką obsługę dużej grupy użytkowników oraz bezpieczeństwo danych.
QlikView (aplikacja analityczna BI) – to prosta w obsłudze analiza danych dostępna dla wszystkich. Dostarcza szybkie i skuteczne narzędzia do wykonywania wizualizacji analiz biznesowych - bez ogra­ni­czeń, kosztów i złożoności tradycyjnych rozwiązań BI. Pozwala tworzyć dowolne analizy i raporty z różnych obszarów działalności firmy: sprzedaży, finansów, marketingu, logistyki, produkcji, zasobów ludzkich i innych. Aplikacja współpracuje z każdym rodzajem bazy danych.
Roadshow Synergy Poland:
Termin: 11 września 2013 r.
Środa, 09:00
Miejsce: Poznań, Biedrusko, Zamek Biedrusko
62-003 Biedrusko, ul. 1-go maja 82
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: imienne certyfikaty, lunch dla uczestników, bezpłatny parking)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Primaco Sp. z o.o. Acrebit S.A. ZETO Opole Sp. z o.o. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Humansoft Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Kompass Poland Sp. z o.o. Vecto Sp. z o.o.
Wdrożenie systemu klasy ECM
 
Zbigniew Błaszczyk
Zbigniew Błaszczyk
Prezes Zarządu
FEBIT
Co trzeba zrobić lub jakie warunki trzeba spełnić aby system ECM został skutecznie wdrożony?
Przede wszystkim organizacja chcąca wdrożyć u siebie system ECM musi odczuwać taką potrzebę. Dzieje się tak najczęściej wówczas, gdy osiąga ona takie rozmiary, że brak efektywnego przepływu informacji staje się poważnym problemem w bieżącej działalności i zaczyna być barierą dla dalszego rozwoju. Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo ma zdefiniowaną strukturę organizacyjną z jasno zdefiniowanymi kompetencjami na poszczególnych stanowiskach, a procesy decyzyjne odbywają się według ściśle określonych reguł. Wówczas możliwa jest automatyzacja takich procesów za pomocą systemów informatycznych. Niezwykle istotna dla skutecznego wdrożenia systemu ECM jest pełne zaangażowanie decydentów i ich wsparcie dla procesu wdrożenia na wszystkich etapach. Kierownik projektu wdrożeniowego (...) Czytaj Więcej »
System ERP a zmiany w prawie
podatkowym w 2017 roku
Jakub Czyżkowski
Szymon Pociask
ERP Consultant
& Team Leader
JCommerce SA
W nadchodzącym roku przedsiębiorców czeka sporo zmian w prawie podatkowym, z których wynikają nowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji do urzędu skarbowego.
Już od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą mieli obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK), a więc w formie elektronicznej. Za niedochowanie tej formy grozi kara do 40 tyś złotych, więc nie warto zwlekać z wdrożeniem systemu, który zapewni obsługę deklaracji podatkowych, zgodną z wymogami Ministerstwa Finansów.
To jednak nie koniec zmian, ponieważ na przyszły rok planowane jest także uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur (CRF), a także przymiarki do wdrożenia elektronicznych faktur i e-paragonów. Wszystkie te rozwiązania mają na celu usprawnienie walki z wyłudzeniami VAT w formie przestępstw karuzelowych (...) Czytaj Więcej »
Obieg dokumentów jednym z najbardziej
wieloznacznych i nieprecyzyjnych terminów
Marcin Kowalski
Marcin Kowalski
Prezes Zarządu
Archman Sp. z o.o.
Na rynku funkcjonuje bardzo wiele określeń, które krążą wokół tego samego obszaru tematycznego. Niektóre z nich to: obieg dokumentów, archiwizacja dokumentów, obieg pracy, workflow, ECM (Enterprise Content Management), BPM (Business Process Management). Konia z rzędem temu, kto potrafi usystematyzować te terminy pokazując jakie dzielą je różnice. Jeszcze trudniejszym zabiegiem byłoby jednoznacznie sklasyfikowanie systemów informatycznych (np. ten służy do BPM a ten do Workflow).
A gdyby na to spojrzeć od innej strony? Co łączy te terminy? Do czego firmy potrzebują takich systemów? Czy tylko po to aby usprawnić sobie tradycyjny obieg pism, faktur, czy umów? A jeżeli nie, to jakie są następne etapy? I najważniejsze pytanie: jakich kryteriów używać przy wyborze systemu, który w przyszłości ma służyć wparciu bliżej nieokreślonych obszarów? Czytaj Więcej »
Partnerzy Technologiczni 2007 – 2017:
Patronat Medialny 2007 – 2017:
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Katowicach 26 września 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja w Gdyni 28 września 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja w Poznaniu 12 października 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja w Warszawie 19 października 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja w Warszawie 20 października 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 26 października 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni