Poland
PL EN

Synergy Poland Sp. z o.o.

Synergy Poland świadczy usługi doradcze na rzecz dostawców rozwiązań IT w obszarze zarządzania strategicznego oraz wzmacniania procesów sprzedażowych. Do chwili obecnej firma przeanalizowała kompetencje kilkuset firm informatycznych obecnych na rynku polskim. Ponad 200 projektów zrealizowała na zamówienie wzmacniając pozycję konkurencyjną dostawców. Usługi wsparcia strategicznego oraz marketingowego dotyczyły rozwiązań informatycznych kilkudziesięciu klas systemowych.

Zarządzanie

Efektywność przedsiębiorstwa w znacznym stopniu zależy od odpowiednio dobranych i wdrożonych rozwiązań informatycznych. Systemy IT umożliwiają w szczególności podniesienie sprzedaży, poprawę efektywności zarządzania, sprawniejszy system dostaw, optymalizację produkcji w toku i podniesienie jej wydajności.

Branża Spożywcza

Branża spożywcza obwarowana jest rygorystycznymi normami sanitarnymi oraz unijnymi, takimi jak HACCP, GMP czy GHP. Ponadto produkcja bezpiecznej żywności wiąże się z koniecznością odtworzenia źródeł jej pochodzenia oraz kontrolą jakości. Rynek oferuje szereg specjalistycznych narzędzi informatycznych, które w sposób zautomatyzowany wspierają kluczowe obszary biznesowe.

Produkcja

Według danych analitycznych BPC Group 64% przedsiębiorstw w zarządzaniu produkcją stosuje jedynie moduł rozwiązania klasy ERP. Wciąż wiele firm (18%) w obszarze produkcji korzysta z rozwiązań opartych o arkusze Excel. Przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw dotyczą głównie planów wdrożenia rozwiązań klasy MES, CMMS, APS oraz systemów automatyki przemysłowej.

Branża Chemiczna

Branża chemiczna wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które zwiększają efektywność prowadzonych procesów biznesowych. Automatyzacji wymagają m.in. takie obszary jak obsługa produkcji recepturowej, zaawansowana kontrola jakości czy też planowanie poszczególnych etapów powstawania produktu i obsługa każdego nich.

Logistyka i Magazyn

Blisko 30% firm spedycyjnych, które współpracuje z BPC Group planuje zoptymalizować koszty działalności poprzez wdrożenie systemów klasy ERP. Przedsiębiorstwa chcą zredukować puste przebiegi i monitorować koszty. Najważniejsze funkcjonalności nowego rozwiązania informatycznego według nich to możliwość śledzenia tras i pojazdów oraz zarządzanie czasem pracy kierowców.

Branża Energy & Utilities

Przedsiębiorstwa sektora utilities coraz większy nacisk kładą na informatyzowanie strategicznych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. Poszukują systemów sprzedażowych (billingi), rozwiązań analityki zarządczej (BI), elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania projektami. Procesy wytwarzania bądź przesyłu mediów wymagają zastosowania rozwiązań stałego monitoringu klasy SCADA.

Dystrybucja i Handel

Czynnikiem, który odpowiada za sukces i płynność w branży jest logistyczny łańcuch dostaw. Narzędziem koordynującym go na każdym etapie jest system klasy SCM. Przedsiębiorcy chcą również sprawnie zarządzać magazynem wysokiego składu. Z tego powodu poszukują rozwiązań informatycznych klasy WMS, który wspiera codzienną pracę magazynierów.

Branża Metalowa i Maszynowa

Przedsiębiorstwa branży metalowej i maszynowej muszą zoptymalizować dużą liczbę procesów zachodzących w organizacji, zwłaszcza w obszarze produkcji. Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się koncepcja Lean Manufacturing, czyli koncepcja produkcji odchudzonej, która redukuje zbędne koszty i zwiększa efektywność realizowanych procesów.

Bezpieczeństwo IT

Przedsiębiorcy postrzegają niebezpieczeństwo wycieku danych jako realne zagrożenie dla prowadzenia firmy. Niestety, wciąż jednak wiele firm nie posiada wystarczających zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w tym zakresie. Konsekwencją takiego stanu mogą być nie tylko ataki hakerskie i przypadkowa instalacja szkodliwego oprogramowania ale również poważne straty finansowe związane z kradzieżą poufnych danych.

Synergia Systemów IT

Na polskim rynku istnieje co najmniej kilkadziesiąt rozwiązań MRP/ERP wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Najczęściej systemy te integrowane są z rozwiązaniami specjalizowanymi, takimi jak: MES/SCADA, APS, WMS, PLM. Synergia rozwiązań informatycznych w obrębie przedsiębiorstwa jest realnym wsparciem dla kadry zarządzającej i przekłada się na konkretne korzyści biznesowe organizacji.
Synergy Poland oprócz usług doradczych oferuje również usługi szkoleniowe. W ciągu 8 lat BPC Training Centre zorganizowało ponad 250 spotkań szkoleniowych dla przedsiębiorstw, w których uczestniczyło ponad 8.000 osób wyższej i średniej kadry menadżerskiej reprezentującej ponad 4.000 przedsiębiorstw oraz ponad 200 firm IT. Na spotkaniach prezentowane są zaawansowane rozwiązania Informatyczne oraz możliwości polepszenia efektywności działalności biznesowej. Oferta szkoleń kompetencyjnych została podzielona na dwa działy:

Organizacja procesu wyboru
zaawansowanych rozwiązań IT
wspierających zarządzanie
przedsiębiorstwem.

Szkolenia przeznaczone dla kadry menadżerskiej uczestniczącej w procesie wyboru rozwiązań m.in. klasy: ERP, MES/SCADA, WMS, APS, BI, Workflow. Celem szkoleń jest dostarczenie wiedzy i informacji uczestnikom, które są niezbędne na każdym etapie procesu wyboru rozwiązania. Począwszy od zdefiniowania potrzeb przedsiębiorstwa poprzez analizę rynku rozwiązań, aż po rozmowy z dostawcami. Cechą charakterystyczną niniejszych szkoleń jest fakt, iż bazują na aktualnych danych rynkowych i projektach doradczych realizowanych przez analityków BPC Group.

Wprowadzanie nowych
produktów na rynek polski.

Szkolenia kierowane są do dostawców funkcjonujących na rodzimym rynku i do dostawców z zagranicy, którzy chcieliby wprowadzić swoje rozwiązania na polski rynek. Celem szkoleń jest dostarczenie wiedzy i informacji na temat potrzeb oraz planów inwestycyjnych przedsiębiorców w zakresie systemów informatycznych. Wykwalifikowani trenerzy pokażą jak sprawnie wprowadzić nowe rozwiązania a doświadczonym dostawcom jak jeszcze dynamiczniej funkcjonować na rynku firm informatycznych.
Aktualności:
2016-04-01 2016-03-14 2015-11-24 2015-10-05 2015-06-23
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapraszamy na Virtual Trip 2016!
Wirtualna podróż po kilkuset informatycznych projektach inwestycyjnych po raz trzeci staje się przewodnim tematem konferencji organizowanej przez Synergy Poland dla przedsiębiorstw produkcyjnych.
Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się w hotelu Haston we Wrocławiu, który na czas spotkania stanie się przystankiem STAGE FOUR czyli czwartym etapem w wyborze rozwiązania IT. To najbardziej niezwykły i tajemniczy etap- tłumaczą ideę spotkania organizatorzy konferencji - Niektórzy menadżerowie spędzają tu kilka lat, inni po analizie sytuacji, przewartościowują swoje poglądy i rozpoczynają wybór systemu od początku.
CZYTAJ WIĘCEJ
Wyniki konkursu "Najbardziej potrzebne szkolenie
w procesie wyboru zaawansowanego rozwiązania IT"
W trakcie Międzynarodowej Konferencji "IT Business in Poland" w Krakowie w dniach 9-10 marca br. swoją premierę miała oferta szkoleniowa BPC Training Centre. Od marca tego roku w jej ramach przedsiębiorcy mogą skorzystać z 30 programów szkoleniowych, stworzonych w oparciu o aktualne dane z rynku oraz rzeczywiste dokumenty doradcze.
W związku z tym podczas wspomnianej konferencji przedstawiciele BPC Training Centre zorganizowali konkurs dla jej uczestników, polegający na wskazaniu w ankietach tematu lub zakresu wiedzy, którą powinien posiadać każdy uczestnik procesu wyboru zaawansowanego rozwiązania IT oraz wyjaśnieniu swojego wyboru.
CZYTAJ WIĘCEJ
Business Development Department w Synergy Poland
Iwona Gajda
Iwona Gajda
Prezes Zarządu
BPC Group
Coraz więcej producentów rozwiązań informatycznych, działających do tej pory poza granicami naszego kraju, chce dotrzeć z aplikacjami biznesowymi do polskich przedsiębiorstw. Inwestycjami zainteresowani są przede wszystkim dostawcy z Niemiec oraz państw Grupy Wyszehradzkiej. Producenci deklarują chęć wspólnego rozwijania technologii informatycznych oraz współpracy w obszarze marketingowym z Synergy Poland.
Bogate doświadczenie konsultantów BPC GROUP (Synergy Poland oraz Business Penetration & Consultiing) w zakresie wprowadzenia rozwiązań IT na rynek Polski oraz kompleksowa wiedza w obszarze planowanych inwestycji informatycznych okazuje się niezbędnym wsparciem dla dostawców zagranicznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Virtual Trip: 28.10.2015 & 19.11.2015
Zapraszamy na Virtual Trip! 28 października w Katowicach oraz 19 listopada we Wrocławiu kilkuset menadżerów weźmie udział w niezwykłej, wirtualnej podróży po przedsiębiorstwach produkcyjnych. W trakcie jednego dnia uczestnicy wydarzenia będą mogli prześledzić ponad 200 procesów inwestycyjnych, które były zrealizowane w latach 2014 - 2015. Dowiedzą z jakimi problemami borykali się decydenci, jak obecnie oceniają rozwiązania i dostawców oraz przed czym przestrzegają innych przedsiębiorców.
Ponadto swoje oferty zaprezentuje kilkudziesięciu dostawców rozwiązań wspierających zarządzanie całym przedsiębiorstwem oraz obszarem produkcyjnym.
CZYTAJ WIĘCEJ
Synergy Days 2015
W dniach 17 – 23 czerwca 2015 r. ponad 500 reprezentantów przedsiębiorstw sektora MSP oraz dostawców zaawansowanych rozwiązań IT dyskutowało o tym, jak uniknąć nieudanych wdrożeń informatycznych.
Organizatorem tego bezprecedensowego wydarzenia na rynku polskim były firmy konsultingowe GRUPY BPC: Synergy Poland Sp. z o.o. oraz Business Penetration & Consulting Sp. z o.o. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Agencja Inwestycji Zagranicznych.
Więcej InformacjiSynergy Days 2016 – Warszawa
15 czerwca 2016 r.
Synergy Days – Warszawa, Blok I
Inteligentna fabryka – pełna automatyzacja przemysłu.
15 czerwca 2016 r.
Synergy Days – Warszawa, Blok II
Efektywna produkcja w ERP – czy to możliwe?
15 czerwca 2016 r.
Synergy Days – Warszawa, Blok III
Efektywne analizy danych oraz workflow.
Więcej InformacjiSynergy Days 2016 – Kraków
16 czerwca 2016 r.
Synergy Days – Kraków, Blok I
Inteligentna fabryka – pełna automatyzacja przemysłu.
16 czerwca 2016 r.
Synergy Days – Kraków, Blok II
Efektywna produkcja w ERP – czy to możliwe?
16 czerwca 2016 r.
Synergy Days – Kraków, Blok III
Efektywne analizy danych oraz workflow.
Klasy Systemów:
ADC APS BI BPM CMMS CMS CRM DMS DWH EAM EFM EIS ERP
FK HRM MES PLM PMS RFID SCADA SCM SFA TMS WF WMS WTR
ADC – Automatic Data Capture
(pl. Automatyczne Zbieranie Danych)
System ADC umożliwia automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w bazie systemu informatycznego, w którym są przetwarzane. Dane pobierane są z kodów kreskowych umieszczanych na towarach za pomocą odpowiednich urządzeń (skanerów/terminali). System wspiera procesy logistyczne i magazynowe. Pozwala na optymalizację wykorzystania taboru, poprawę jakości obsługi klienta, śledzenie stanu zamówień, szybką ewidencję stanów magazynowych.
APS – Advanced Planning System
(pl. System Zaawansowanego Planowania)
System APS pozwala wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją. Różnica między systemami Advanced Planning a systemami planowania produkcji i sterowania (PPS) lub Enterprise Resource Planning (ERP), leży w matematycznych modelach optymalizacji (liniowa optymalizacja), które tworzą podstawę systemów APS. Systemy APS próbują uzupełnić koncepcję MRP I (Material Requirements Planning) i jego słabe strony poprzez wspierane modelowo planowanie.
BI – Business Intelligence
(pl. System Analityki Biznesowej)
Aplikacje BI umożliwiają interaktywny dostęp do krytycznych dla przedsiębiorstwa informacji, pozwalając na ich wielowymiarowe analizowanie. Business Intelligence stanowi narzędzie menedżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią. Techniki prezentacyjne dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika. Aby uniknąć konieczności przeglądania gąszczu liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci obrazkowej.
BPM – Business Process Management
(pl. System Zarządzania Procesami Przedsiębiorstwa)
Systemy BPM umożliwiają definiowanie i zarządzanie wymianą informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, wykorzystując semantykę procesów biznesowych. W realizacji procesów uczestniczą m.in. pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi oraz wykorzystywane są systemy informatyczne i bazy danych.
CMMS – Computerised Maintenance Management Systems
(pl. System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu)
Specjalizowane systemy klasy CMMS przeznaczone są do wsparcia szeroko rozumianego Utrzymania Ruchu w firmach produkcyjnych. System CMMS obejmuje wszystkie fazy cyklu życia aktywów materialnych oraz usług, tj. od planowania inwestycji, ich specyfikacji, projektowania, wykonywania operacji serwisowych i remontowych oraz ich utrzymywania i zarządzania. System CMSS umożliwia menadżerom skuteczniejsze zarządzanie sprzętem i zasobami materialnymi oraz ich utrzymywanie i konserwację.
CMS – Content Management System
(pl. System zarządzania treścią)
System CMS jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie internetowym zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.
CRM – Customer Relationship Management
(pl. System Zarządzania Relacjami z Klientami)
System CRM pozwala na zarządzanie bezpośrednią interakcją z klientami przedsiębiorstwa. Zastosowane w systemach CRM technologie oraz poziom integracji pozwalają na zbieranie i wykorzystywanie informacji o klientach wewnątrz całego przedsiębiorstwa, dzięki czemu zarządzanie relacjami z klientami staje się bardziej efektywnie.
DMS – Document Management System
(pl. System Zarządzania Dokumentami)
Systemy DMS to rozwiązania pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy.
DWH – Data Warehouse
(pl. Hurtownia Danych)
Hurtownia danych jest wyższym szczeblem abstrakcji niż zwykła relacyjna baza danych. W skład DWH wchodzą zbiory danych zorientowanych tematycznie (np. hurtownia danych klientów). Dane te często pochodzą z wielu źródeł, są one zintegrowane i przeznaczone wyłącznie do odczytu. W praktyce hurtownie danych są bazami danych integrującymi dane z wszystkich pozostałych systemów bazodanowych w przedsiębiorstwie. Ta integracja polega na cyklicznym zasilaniu hurtowni danymi systemów produkcyjnych (może być tych baz lub systemów dużo i mogą być rozproszone).
EAM – Enterprise Assets Management
(pl. System Zarządzania Aktywami Przedsiębiorstwa)
Systemy EAM umożliwiają planowanie, utrzymanie kontroli oraz monitoring aktywów i zadań związanych z utrzymaniem ruchu zakładów, sprzętu itp. Systemy EAM obejmują wszystkie fazy cyklu życia aktywów materialnych oraz usług, tj. od planowania inwestycji, ich specyfikacji, projektowania, wykonywania operacji serwisowych i remontowych oraz ich utrzymywania i zarządzania.
EFM – Enterprise Feedback Management
(pl. System Badania Reakcji)
Systemy EFM zapewniają możliwość stałego pozyskiwania danych o postawach i opiniach klientów organizacji w zintegrowany sposób poprzez różne kanały kontaktu (np. Internet, contact center, kontakty osobiste przedstawicieli). Głównym obszarem zastosowań wydaje się być realizacja badań marketingowych klientów.
EIS – Executive Information System
(pl. System informowania kierownictwa)
System klasy EIS przeznaczony jest dla kierownictwa wyższego szczebla. Zadaniem systemu EIS jest ułatwianie i wspomaganie zbierania informacji pomocnej przy podejmowaniu decyzji. EIS w łatwy sposób udostępnia informację z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, która jest istotna ze względu na cele i oczekiwania organizacji.
ERP – Enterprise Resource Planning
(pl. System Zaawansowanego Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa)
System ERP służy wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.
FK – System Finansowo-Księgowy
System FK umożliwia optymalizację procesów finansowych wewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwia między innymi śledzenie środków trwałych, budżetowanie, pozwala na kontrolę terminowego regulowania zobowiązań i należności. Stanowi zazwyczaj uzupełnienie funkcjonujących już w przedsiębiorstwie systemów, na przykład ERP. Funkcjonalności oferowane przez systemy finansowo-księgowe to zazwyczaj księga główna, należności i zobowiązania, raportowanie i inne charakterystyczne dla prowadzania księgowości w przedsiębiorstwie.
HRM – Human Resources Management
(pl. System Zarządzania Zasobami Ludzkimi)
Systemy HRM obejmują zestaw aplikacji służących menadżerom do realizacji zadań związanych z personelem. Systemy tej klasy wspierają zwykle następujące aspekty zarządzania zasobami ludzkimi: zarządzanie personelem i siłą roboczą, zarządzanie listą płac, świadczeniami pracowniczymi, szkoleniami, ścieżkami rozwoju zawodowego oraz zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy. Dodatkowo wiele systemów wspiera funkcjonalność samoobsługi pracownika.
MES – Manufacturing Execution Systems
(pl. System Realizacji Produkcji)
System MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwia efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na bieżąco na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego.
PLM – Product Lifecycle Management
(pl. System Zarządzania Cyklem Życia Produktów)
System PLM wspiera przedsiębiorstwa w procesie tworzenia i rozwoju produktów od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Systemy PLM oferują między innymi funkcjonalności związane z rozwojem produktów, zarządzaniem portfelem produktów, zarządzaniem procesem produkcji, tworzeniem koncepcji i projektowania produktu, jak również zarządzaniem i badaniem zgodności produktów z wymogami prawnymi.
PMS – Project Management Systems
(pl. System Zarządzania Projektami)
Aplikacje PMS to elastyczne i rozbudowane rozwiązania zarządzania portfolio projektów, skierowane do przedsiębiorstw i organizacji zorientowanych projektowo - od momentu tworzenia projektu, np. wynikającego z zapytania ofertowego lub zamówienia sprzedaży po planowanie projektów, w tym zasobów i czasu, ich realizację i rozliczanie, w tym zadaniowe, czasowe i finansowe. Przeznaczone są dla organizacji, które potrzebują ścisłej koordynacji oraz normalizacji projektów i działań kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych, scentralizowanego zarządzania zasobami oraz zaawansowanych raportów dotyczących planowania, monitorowania i rozliczania projektów oraz zasobów dedykowanych do ich realizacji.
RFID – Radio Frequency Identification
(pl. System Identyfikacji Radiowej)
Technologia RFID używana jest w zdalnej identyfikacji oraz śledzeniu przepływu różnych obiektów. Jest ona obecnie wykorzystywana m.in. do znakowania towarów w sklepach, paczek w magazynach, zwierząt domowych i hodowlanych oraz w systemach kontroli dostępu i płatniczych - na przykład w bramkach na autostradach, jednakże obszarów zastosowania ciągle przybywa.
SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition
(pl. System Nadzorujący Przebieg Procesu Technologicznego lub Produkcyjnego)
Główne funkcje systemu SCADA obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. Systemy SCADA znajdują zastosowanie niemal w każdej branży przemysłu. Stanowią one istotny element nadzorowania procesów w przemyśle energetycznym i gazowniczym, a także w oczyszczalniach ścieków, gospodarce wodnej, górnictwie, hutnictwie i wielu innych. Nowoczesne oprogramowanie typu SCADA pozwala przede wszystkim na pełną wizualizację stanu procesów. Operator może zarówno obserwować, jak i zmieniać parametry technologiczne.
SCM – Supply Chain Management
(pl. System Zarządzania Łańcuchem Dostaw)
Systemy SCM wykorzystywane są do koordynacji i zarządzania przepływem towarów i usług od dostawców do klientów (w tym: producentów, sprzedawców, hurtowi i klientów detalicznych). Systemy tej klasy znajdują zastosowanie w zarządzaniu popytem, magazynami, logistyką, transportem oraz innymi aspektami dotyczącymi przepływu towarów i usług czy transformacji materiałów dla ostatecznego wykorzystania przez klientów.
SFA – Sales Force Automation
(pl. System Sprzedaży Mobilnej)
System SFA jest narzędziem wspomagającym scentralizowaną sprzedaż, przeznaczonym dla pracowników sprzedaży regionalnych lub krajowych oddziałów przedsiębiorstwa. Funkcje oprogramowania SFA mają na celu maksymalizację sprzedaży w całej sieci, niezależnie od tego, w którym miejscu dana usługa ma być wykonana.
TMS – Transport Management System
(pl. System Zarządzania Transportem)
System TMS umożliwia zarządzanie procesami związanymi z transportem towarów. Dedykowany jest tym przedsiębiorstwom, które posiadają własny/lub wynajmowany tabor samochodowy. Jego celem jest optymalizowanie tras kierowców, śledzenie partii towarów w łańcuchu dostaw oraz rozliczanie transportu. Pozwala na sprawne zarządzanie zleceniami spedycyjnymi, łączenie przewozów, tworzenie i planowanie tras transportu oraz generowanie raportów i analiz.
WF – WorkFlow
(pl. Przepływ Pracy)
Zadaniem systemów workflow jest automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. Oprogramowanie takie pozwala na określenie jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności oraz jakie są stany pośrednie dokumentów.
WMS – Warehouse Management System
(pl. Magazynowy System Informatyczny)
Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.
WTR – Work Time Registration
(pl. System Rejestracji Czasu Pracy)
System WTR (RCP) to zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika. System WTR w znacznym stopniu upraszcza wszelkie czynności związane z ewidencją czasu pracy, spełniając jednocześnie wymogi prawne dotyczące dokumentacji czasu pracy oraz różnorodne potrzeby pracodawców.
Synergy Poland Video Channel:
IT Business in Poland
Dostawcy IT w Polsce – z kim współpracować? Temat: Informatyzacja logistyki i magazynu
Temat: Unikaj nieudanych wdrożeń Temat: Systemy dedykowane produkcji
Business Penetration and Consulting Group has invited investors
of IT sector from Germany, Finland, Czech Republic, Hungary and
Italy to cooperate in technology transfer unto Polish enterprises.
BPC Group prezentuje dostawców aplikacji informatycznych
dla przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego.
Kierownicy pionów informatyki i logistyki w przedsiębiorstwach oraz dostawcy rozwiązań specjalistycznych podpowiadają, jak przygotować się do wdrożenia systemów informatycznych, usprawniających pracę na magazynie.
Dariusz
Szeląg
Kierownik
Działu Logistyki
Gruau Polska
Sp. z o.o.
Jerzy
Majewski
Z-ca Kierownika
Laboratorium
Technologii
Identyfikacyjnych
Instytut Logistyki
i Magazynowania
Arkadiusz
Marcyjanik
Kierownik
ds. Logistyki
GTV Sp. z o.o.
Dystrybucja S.K.A.
Marcin
Nawrocki
Koordynator
Zespołu ds.
Informatycznego
Wsparcia
Procesów
Logistycznych
Żabka Polska
Sp. z o.o.
Wojciech
Oziębło
Kierownik
Centrum
Logistycznego
P.H.U. TOPAZ
Zbigniew
Paczóski
Dostawcy rozwiązań klasy ERP oraz kierownicy pionów merytorycznych w przedsiębiorstwach wskazują na newralgiczne etapy w trakcie wyboru i wdrażania systemów informatycznych.
Udzielają wskazówek na temat obszarów, które generują największą ilość błędów.
Marcin
Chojna
Prezes Zarządu
ADOP Sp. z o.o.
Bogdan
Gawełek
IT Manager
Elektrometal S.A.
Tomasz
Karczyński
Główny Analityk
Systemów
ERP w Europie
Środkowej
Synthelix
Sp. z o.o.
Mirosław
Makowiec
Dyrektor Zakładu
Alpha Technology
Sp. z o.o.
Robert
Piszczyk
Dyrektor ds.
Finansów
i Controllingu
Alchemia S.A.
Wybrani dostawcy rozwiązań klasy MES/SCADA odpowiadają na pytania:
  1. Do jakiej grupy odbiorców kierują swoje rozwiązania i usługi?
  2. Czym ich oferta wyróżnia się na tle konkurencji?
Piotr
Bistroń
Prezes Zarządu
Abis Sp. z o.o.
Sp.k.
Paweł
Czepiel
Kierownik Działu
Handlowego
VIX Automation
Sp. z o.o.
Andrzej
Jarosz
Prezes Zarządu
ANT Sp. z o.o.
Emilia
Łopacz
Główny
Specjalista
IT / ECS Operation
ABB Sp. z o.o.
Mariusz
Walicki
Konsultant
Systemowy
Proxia
Polska Sp. z o.o.
Rola systemów zarządzania
przedsiębiorstwem w branży spożywczej
Piotr Michalak
Piotr Michalak
Wiceprezes Zarządu
Polish Consulting Company Sp. z o.o.
W ostatnich latach nieustannie można spotykać się z wieloma wyzwaniami postawionymi przed przedsiębiorstwami z branży spożywczej, wśród których szczególnie ważnym staje się zagadnienie Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety). Dzieje się tak w związku z coraz bardziej złożonymi łańcuchami przetwarzania i dostarczania żywności. Duży wpływ ma także zmiana modelu konsumpcji. Z jednej strony ludzie poszukują coraz to nowych produktów żywnościowych i oczekują niskich cen, z drugiej strony są coraz bardziej świadomi walorów odżywczych, a także zagrożeń związanych z używanymi składnikami do produkcji żywności.
Potrzeba obniżania kosztów i wytworzenia innowacyjnych produktów powoduje, że komponenty i surowce są dostarczane do ostatecznego producenta z wielu często odległych od siebie źródeł, a proces przetwarzania jest złożony. Używanie nowych komponentów i surowców niesie za sobą możliwość pomyłki, a długie łańcuchy dostaw ułatwiają zanieczyszczenie produktu drobnoustrojami i alergenami. Czytaj Więcej »
Koniec z loterią!
 
Sebastian Smiatek
Sebastian Smiatek
Enterprise
Department Manager
Business Penetration
& Consulting Sp. z o.o.
Wybór rozwiązania informatycznego, które ma wspierać pracę przedsiębiorstwa – to nie gra w bingo – mówi Iwona Gajda, Prezes Zarządu BPC Group – to zbyt kosztowne i ryzykowne przedsięwzięcie, aby zdać się na przypadek. Solidnych Biznes Planów potrzebują też dostawcy rozwiązań IT, którzy chcą dywersyfikować działalność.

Od marca br. przedsiębiorstwa i dostawcy IT mogą skorzystać z wyjątkowej oferty szkoleniowej oferowanej na rynku polskim. BPC Training Centre uruchomiło ponad 30 programów, które opracowane są w oparciu o aktualne dane z rynku oraz rzeczywiste dokumenty doradcze.

Kilka tysięcy osób rocznie uczestniczy w Spotkaniach Edukacyjnych organizowanych przez BPC Training Centre. Konferencje i Warsztaty gromadzą reprezentantów średnich i dużych przedsiębiorstw z całego kraju, którzy inwestują w nowe technologie informatyczne. 80% uczestników spotkań to kadra decyzyjna przedsiębiorstw: menadżerowie pionów produkcyjnych, osoby nadzorujące procesy logistyczne i magazynowe, szefowie IT, dyrektorzy finansowi oraz zarząd.
Czytaj Więcej »
Wyzwania związane z optymalizacją
funkcjonowania magazynu
Michał Bąkowski
Michał Bąkowski
Dyrektor ds. Rozwoju
WDX S.A.
Rok 2015 obfitował w ogromne inwestycje magazynowe. Deweloperzy mieli pełne ręce roboty budując 930tys m2 hal, przez co powierzchnia magazynowa do wynajęcia w całej Polsce dobiła do prawie 10mln m2. Jest to odbicie dobrej kondycji firm z branży logistyczno-magazynowej i rosnącej roli Polski jako centrum operacji logistycznych w tej części Europy. Tym samym na polskim rynku wzrasta zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania dotyczące zarządzania, organizacji pracy i wyposażenia magazynów.
Wśród najczęściej pojawiających się wyzwań, z jakimi spotykają się firmy z branży magazynowej, przewijają się: zwiększenie efektywności procesów logistycznych oraz zwiększenie stopnia mechanizacji i automatyzacji. Z czego wynikają te dążenia? Zatrudnianie pracowników do działów produkcji lub do obsługi magazynu wiąże się z dużymi kosztami rekrutacji, wdrożenia i ryzykiem związanym z niskim współczynnikiem retencji. Polscy przedsiębiorcy z branży logistyczno-magazynowej często narzekają na problem związany z dużą rotacją pracowników, co utrudnia prawidłowe funkcjonowanie firm przez dłuższy okres. Czytaj Więcej »
Partnerzy Technologiczni 2007 – 2016:
Patronat Medialny 2007 – 2016:
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Synergy Days – Warszawa, Blok I 15 czerwca 2016 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Synergy Days – Warszawa, Blok II 15 czerwca 2016 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Synergy Days – Warszawa, Blok III 15 czerwca 2016 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Synergy Days – Kraków, Blok I 16 czerwca 2016 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Synergy Days – Kraków, Blok II 16 czerwca 2016 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Synergy Days – Kraków, Blok III 16 czerwca 2016 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni